Trainingen en lezingen

Regelmatig en met liefde geef ik lezingen en trainingen bij diverse organisaties en bedrijven. Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen. Toch hebben ze altijd een link met trauma en stress en de impact hiervan op ons dagelijkse leven. 

Heb jij een voorstel of wil je overleggen over één van onderstaande lezingen/trainingen?

Lezing: Trauma en het brein

Tijdens deze lezing ontdek je hoe ons brein werkt als we te maken krijgen met stress en ingrijpende ervaringen. Ook vertel ik je wat de gevolgen kunnen zijn als we sommige ervaringen niet goed verwerken. 

Met praktische voorbeelden uit het dagelijkse leven waarbij je ervaart hoe ons brein functioneert en hoe deze onlosmakelijk samenwerkt met het lichaam. Je ontdekt welke signalen er te herkennen zijn als iemand in een overleefstand staat en wat je kunt doen om hiermee om te gaan.

Lezing: Zes maskers en hun functie

Afhankelijk van wat we in onze vroegste kinderjaren aantreffen ontwikkelen we vanuit ons oerinstinct overlevingsstrategieën om zo goed mogelijk met de aangetroffen situatie om te gaan. Wilhelm Reich benoemt zes karakterstructuren die vanuit deze overlevingsstrategieën ontstaan. 

Afhankelijk van de periode van je jeugd waarin je de meeste uitdagingen tegenkwam, ontwikkel je het ene masker meer dan het andere en ieder masker heeft zijn eigen ontwikkelingsthema’s. 

Daar vertel ik je alles over tijdens deze lezing!

Lezing: Rouwen via je lijf

Bij rouw denken we vaak als eerste aan een overlijden, maar er zijn veel vormen van verlies. Denk aan verlies van veiligheid, geborgenheid, een baan, je gezondheid, je huis, een vriendschap of het leven zoals je het kende enz. Iedereen weet daarom uit eigen ervaring wat rouw is.

Om je te ondersteunen bij het verwerken van dit verlies, ga ik uit van het lichaam. Waarom en hoe dit in zijn werk gaat, leg ik je graag uit tijdens deze lezing.

Training: sociale veiligheid op de werkvloer

In teams kan er veel ‘gedoe’ ontstaan binnen de onderlinge samenwerking. Wat een individueel teamlid meebrengt vanuit zijn persoonlijkheid, karakterstructuur en achtergrond kan de dynamiek binnen een team flink beïnvloeden.

Welke fases kan je herkennen in de teamontwikkeling en wat is er per fase nodig om meer cohesie te creëren? Je leert het tijdens deze ervarings- en pratkijkgerichte training!

Wil jij een aangepast training/lezing bij jouw organisatie?

Copywright 2024 © Each One Teach One Holland